Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


BÁN CHẠY NHẤT

 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 플래븐가디건
  • Giá bán : ₫924,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 코튼 원단으로 평소 니트류 부담스러우셨던 분들도 부담감 없이 편안하게 입을 수 있는 아이템이랍니다 여유있는 루즈핏으로 사이즈 구애없이 편안하게 입을 수 있으며 깊게 파인 브이넥 디자인으로 답답함 없이 여리한 무드를 연출해준답니다
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 푸린스자켓
  • Giá bán : ₫1,078,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 오버핏 자켓으로 사이즈 구애없이 세련되면서 여리한 무드를 연출해주는 아이템이랍니다 양사이드 포켓으로 편리성을 더해주었으며 뒷트임으로 활동성까지 더해준 자켓 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 도르라운드자켓
  • Giá bán : ₫1,518,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 고급스러운 무드를 살려주는 자켓이에요! 노카라 디자인으로 깔끔한 핏감을 연출해준답니다 스탠다드한 핏에 어깨패드가 내장되어 있어 바디라인을 예쁘게 연출해주는 아이템이에요! 골드버튼으로 고급스러운 무드까지 살려준 자켓이랍니다:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 드림트위드자켓
  • Giá bán : ₫1,200,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 여성스러운 무드로 즐기기 좋은 트위드 자켓이에요 :)탄탄하고 두께감있는 소재로 군살은 커버해주고, 정돈된 실루엣으로 고급스러운 포인트가 되는 아이템이랍니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)

HÀNG MỚI VỀ

 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 헤브나시가디건세트
  • Giá bán : ₫506,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 슬리브리스와 가디건이 한 세트로 간절기, 장마철 함께 하기 좋은 아이템이에요 :) 텐션좋은 소재로 편안하게 착용되며 바스트라인을 볼륨감있게 잡아주어요. 오픈 클로징이 가능한 가디건으로 노출부담없이 착용하실 수 있답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 블로닝카라자켓
  • Giá bán : ₫840,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 페미닌하면서 러블리한 무드로 연출해주는 블라우스 소개드려요! 블라우스 자켓 디자인으로 원하는 스타일에 따라 다양하게 활용하기 좋은 아이템이랍니다 배색 카라 디자인으로 은근한 포인트를 주어 밋밋하지 않게 입기 좋은 블라우스에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 버딩크롭세트
  • Giá bán : ₫1,408,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 크롭된 자켓으로 레그라인을 좀 더 롱- 해보이게 연출해주면서 세련된 핏감을 연출해준답니다 슬랙스의 허리밴딩 디테일로 사이즈 구애없이 편안하게 입기 좋으며 투핀턱 디자인으로 레그라인 군살은 완벽하게 커버해줘요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 르벤드레더자켓
  • Giá bán : ₫1,020,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 트렌디한 무드로 즐기기 좋은 레더자켓이에요! 여유있는 루즈핏으로 상체라인 미운살은 완벽하게 커버해준답니다 무광의 레더 원단으로 고급스러움을 살려준 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát

228 sản phẩm được tìm thấy.

So Sánh Sản Phẩm
Tìm Nâng Cao

Tìm Kiếm

 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 인에어카라집업
  • Giá bán : ₫720,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 투웨이 지퍼로 다양한 스타일링이 가능한 니트집업 소개해드려요 :) 플랫한 짜임으로 깔끔함이 돋보이며 유연하고 소프트한 소재로 편안한 착용감까지 더해준 아이템이랍니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 라인세일러가디건
  • Giá bán : ₫780,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 세일러카라 라인으로 러블리한 무드를 가득 담은 가디건 소개해드려요♡ 도톰한 두께감으로 니트로 한겨울까지 함께 하기 좋은 아이템이랍니다. 살짝 크롭한 느낌으로 마무리되는 기장으로 경쾌한 느낌을 더해주었어요:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 어텀오버핏자켓
  • Giá bán : ₫1,460,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리로 툭 걸치기 좋은 자켓을 소개해 드려요:) 숄더 라인에 어깨 패드로 바디 라인을 균형 있게 잡아주며 엉덩이를 덮는 기장감과 오버핏 으로 군살을 잡아주며 여리여리한 실루엣을 연출해 준답니다:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 블링니트집업
  • Giá bán : ₫1,012,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 텍스쳐가 느껴지는 볼드한 꽈배기 짜임과 크롭한 기장이 센스있는 포인트가 되는 아이템이랍니다. 위아래, 투웨이로 오픈/클로징이 가능해 다양한 느낌으로 스타일링 하실 수 있어요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 코코레더자켓
  • Giá bán : ₫1,166,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 테일러드 카라에 크롭한 기장으로 깔끔하게 매치되며, 허리라인 핀턱을 잡아 페미닌한 실루엣을 더해주었어요. 은은한 광택감이 있는 페이크 레더 소재로 고급스러우며, 안감과 어깨라인 패드를 더해 퀄리티 있는 마무리를 해주었답니다!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 메이자켓
  • Giá bán : ₫924,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 크롭한 느낌의 하프 기장으로 가볍게 걸쳐입기 좋은 아이템이랍니다. 베이직한 테일러드 카라에 옹기종기 모여있는 버튼을 포인트로 센스있는 데일리룩을 완성시켜준답니다. 숄더라인은 얇은 패드를 더해 실루엣을 한번 더 깔끔하게 정돈시켜주었어요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 만디데님자켓
  • Giá bán : ₫968,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 생지소재로 워싱없이 깔끔하게 매치되는 디자인이 돋보이는 아이템이랍니다. 논페이드 소재로 딥한 컬러감이 오래도록 유지되며, 이염(물빠짐)이 없어 부담없이 즐기실 수 있어요. 배색 스티치 라인과 바스트 포켓으로 깔끔한 포인트를 더해졌어요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 밀크카라집업
  • Giá bán : ₫980,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 웨어러블하게 즐기기 좋은 카라 집업이에요. 귀엽게 굴려준 라운드 카라로 러블리한 무드로 연출되며, 지퍼를 모두 클로징 했을때 스웻셔츠 느낌으로 캐쥬얼하게 즐기실 수 있어요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 메이즌사선자켓
  • Giá bán : ₫1,640,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 사선으로 언발란스하게 클로징되는 디자인으로 데일리룩에 포인트가 되어 줄 자켓 소개해드려요♡ 화사하지만 채도적은 라이트한 옐로우로 시즌과 잘 어울려줌은 물론, 페이스라인까지 환하게 밝혀주는 컬러감이 매력적인 아이템이에요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
 • Tên sản phẩm : 미르즌코트
  • Giá bán : ₫3,020,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 80%의 높은 울 함유량으로 중량감은 가볍게! 보온성은 톡톡히 챙겨준 핸드메이드 자켓이에요 :) 힙을 덮어주는 여유있는 하프 기장에 세미 오버핏 디자인으로 센스있는 스타일링을 완성시켜줄 아이템이랍니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 드림트위드자켓
  • Giá bán : ₫1,200,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 여성스러운 무드로 즐기기 좋은 트위드 자켓이에요 :)탄탄하고 두께감있는 소재로 군살은 커버해주고, 정돈된 실루엣으로 고급스러운 포인트가 되는 아이템이랍니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Tên sản phẩm : 알마튼울크롭코트
  • Giá bán : ₫2,816,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 고급스러운 퀄리티의 울80% 함량의 핸드메이드 소재로 가벼운 중량감에 보온성을 더해준 숏자켓이에요♡ 어깨 패드 없이도 깔끔하게 잡히는 실루엣이 매력적이며, 깔끔한 테일러드 카라에 첫번째 버튼을 제외한 클로징라인을 깔끔하게 가려주어 센스있는 포인트가 됩니다
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
First Prev
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Next Last


Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close