Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


BÁN CHẠY NHẤT

 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 플로스피치티셔츠
  • Giá bán : ₫418,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 피치 원단으로 여름시즌 제외하고는 3계절 내내 즐기기 좋은 아이템이에요! 폴라 디자인으로 보온력을 높여주었으며 반팔 디자인으로 단독으로는 물론 레이어드에도 편안하게 입을 수 있답니다
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Tên sản phẩm : 윈터속기모티셔츠
  • Giá bán : ₫298,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 베이직하고 적당한 라운드 네크라인으로 바디 라인을 살려주는 티셔츠를 소개해 드려요^^ 가벼운 폴리 혼방 소재이며, 생활 신축성으로 불편함 없이 데일리 하게 착용하실 수 있답니다:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 유이컬러폴라티
  • Giá bán : ₫260,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리로 활용 가능한 목폴라 티를 소개 해드려요! 다양한 컬러감과 베이직한 디자인으로 다양한 룩에 포인트 주기 좋으며, 보온성까지 책임진 얇은 기모티셔츠 랍니다♡
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 와플기모스퀘어티
  • Giá bán : ₫460,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리로 즐기기 좋은 스퀘어넥 티셔츠 소개드려요! 스퀘어넥 디자인으로 쇄골라인이 드러나 여리하면서 페미닌한 무드를 살려준답니다 살짝 여유있는 스탠다드 핏으로 예쁜 아웃핏을 완성해주어요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)

HÀNG MỚI VỀ

 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 소피목폴라티
  • Giá bán : ₫260,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 스판 소재로 착용시에 편안하게 몸을 감싸주며 슬림한 아웃핏으로 다양한 상의에 레이어드하기 좋은 티셔츠랍니다:) 적당한 기장감으로 부담스럽지 않게 착용하실 수 있어 적극 추천드립니다^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 웜라운드티셔츠
  • Giá bán : ₫238,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 심플한 디자인이 매력적인 여리여리한 무드의 티셔츠를 소개해 드립니다^^ 부드럽고 유연한 기모 안감 텍스처로 포근한 무드가 느껴져 기분 좋게 착용하실 수 있구요 단정한 라운드넥으로 과하지 않게 예쁜 넥라인을 연출해 드린답니다♡
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 캐스퍼하프넥티
  • Giá bán : ₫282,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리하게 즐기기 좋은 폴라 티셔츠 소개드려요! 슬림한 핏감으로 바디라인을 슬림하면서 부드럽게 감싸주는 아이템이에요! 답답하지 않은 하프넥 디자인으로 보온력은 높여주면서 편안한 착용감을 선사해준답니다:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 세린반목니트
  • Giá bán : ₫326,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리하게 즐기기 좋은 니트 아이템 소개드려요! 골지 패턴의 니트 원단으로 바디라인을 안정감 있게 잡아주며 슬림한 바디라인을 연출해준답니다 하프넥 디자인으로 보온력까지 높여준 아이템이에요! 슬림한 핏감으로 이너로 활용해도 부해보이지 않아요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát

346 sản phẩm được tìm thấy.

So Sánh Sản Phẩm
Tìm Nâng Cao

Tìm Kiếm

 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 셔링워머티셔츠
  • Giá bán : ₫458,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 여성스러운 포인트가 되어줄 티셔츠에요 :) 쫀쫀한 신축성으로 바디라인에 슬림하게 핏되지만, 편안한 착용감을 주는 아이템이랍니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 레토라운드티
  • Giá bán : ₫460,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 베이직한 미듐핏으로 단품, 레이어드로 모두 활용도 높을 티셔츠에요 :) 모달이 더해진 유연한 소재로 따뜻하고 편안하게 착용되는 아이템이랍니다. 적당히 여유있는 라운드넥으로 답답함 없으며, 힙을 살짝 덮어주는 여유있는 기장으로 다양한 스타일링이 가능해요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 롱와이드지퍼맨투맨
  • Giá bán : ₫680,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 와이드한 카라 디자인이 매력적인 맨투맨이에요 :) 이지함을 더해주는 프론트 지퍼 디테일과 도톰한 골지패턴의 소재로 따뜻하게 착용되는 아이템이랍니다. 힙을 충분히 덮어주는 롱한 기장으로 체형커버는 물론, 원피스로 스타일링 해주셔도 좋답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 슬리미물결티
  • Giá bán : ₫282,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 베이직한 골지 폴라티셔츠에요! 탄탄한 골지원단으로 바디라인을 안정감 있게 잡아주며 슬림한 바디라인을 연출해준답니다 웨이브지는 마감으로 베이직한 디자인에 포인트를 더해준 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 레인오프숄더티
  • Giá bán : ₫550,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 러블리한 무드의 오프숄더 티셔츠에요! 팔라인을 감싸주는 오프숄더 디자인으로 상체라인 미운살은 커버해주며 트렌디한 무드를 완성해주어요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Tên sản phẩm : 비브양기모맨투맨
  • Giá bán : ₫680,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 양면 기모 소재로 따뜻하게 즐기기 좋은 맨투맨이에요 :) 프런트 라인 영문 프린팅을 포인트로 캐쥬얼하게 매치되며 적당히 여유있는 사이즈로 편안한 아웃핏을 완성시켜준답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 린다포인트티셔츠
  • Giá bán : ₫460,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 포인트가 되어주는 티셔츠에요! 골지원단으로 바디라인을 안정감있게 잡아주며 슬림한 라인을 연출해준답니다 사이드 버튼 디테일로 밋밋하지 않게 포인트가 되어주는 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 마마반폴라티
  • Giá bán : ₫500,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 베이직한 반폴라 티셔츠에요! 살짝 여유있는 스탠다드 핏으로 사이즈 부담없이 편안하게 즐기기 좋은 아이템이랍니다 피치기모 원단으로 도톰하여 비침 걱정없이 입을 수 있는 티셔츠에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 라운드델리티셔츠
  • Giá bán : ₫238,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리 한 심플한 디자인이 매력적인 데일리 티셔츠를 소개해 드립니다^^ 부드럽고 유연한 텍스처로 포근한 무드가 느껴져 기분 좋게 착용하실 수 있구요 단정한 라운드넥으로 과하지 않게 예쁜 넥 라인을 연출해 드린답니다♡
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 시스티셔츠
  • Giá bán : ₫458,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 여성스러우며 세련된 오프숄더 티셔츠를 소개해드려요:) 신축성이 좋은 티셔츠로 안정감 있으며 편안하게 착용하시기 좋답니다
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 베론맨투맨
  • Giá bán : ₫680,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 트렌디한 디자인의 기모 맨투맨을 소개해 드려요^^ 전체적으로 루즈한 핏 감과 자연스러운 라운드넥으로 편안한 착용감을 느끼실 수 있답니다^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 웜골지목폴라
  • Giá bán : ₫298,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 베이직한 골지 폴라 티셔츠에요! 골지 디자인으로 바디라인을 안정감 있게 감싸주며 슬림한 아웃핏을 완성해 주어요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
First Prev
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Next Last


Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close