Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


29 sản phẩm được tìm thấy.

So Sánh Sản Phẩm
Tìm Nâng Cao

Tìm Kiếm

 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Áo Sơ Mi Vải Trơn Xuyên Thấu
  • Giá bán : ₫371,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 한복스타일부터 데일리한 스타일까지 다양하게 스타일을 완성시켜줄 아이템이에요. 한복스커트에 매치하면 전통적인 무드가 살아나구요. 청바지나 미니스커트를 매치해 데일리한 룩을 연출해도 좋아요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • 사이즈 : [M(44-55),L(55반-66)]
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Trang Sức Norigae Kết Hình Bạch Tuộc
  • Giá bán : ₫173,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 고품격이 느껴지는 짜임과 그라데이션된 컬러매치로 더욱 한복에 멋스러움을 플러스 시켜드리구요 컬러치마에 배색된 노리개를 매치해주시면 더욱 멋스럽고 한복스러운 무드를 연출하실 수 있어요^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • 사이즈 : [FREE]
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Áo Jeogori Họa Tiết Hoa Nở Rộ
  • Giá bán : ₫371,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 컬러감에서부터 시선을 사로잡는 저고리에요 큼지막한 꽃모양으로 과하지 않으며 다양한 컬러스커트들과 매치가 가능해 멋스러운 디자인이랍니다^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : [M(44-55),L(55반-66)]
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Dây Đeo Norigae Phối Màu
  • Giá bán : ₫107,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 다양한 컬러감이 있는 노리개에요. 작은 크기로 부담없이 가볍게 착용하실 수 있답니다. 한복치마의 색감과 매치하여 착용하기 좋으며, 포인트주기 좋아요. 수공예로 제작되어 고급스러워요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Áo Jeogori Hoa Anh Túc
  • Giá bán : ₫371,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 감성이 느껴지는 컬러감이 시선을 사로잡아주는데요,큼지막한 꽃모양으로 과하지 않으며 다양한 컬러스커트들과 매치가 가능해 멋스러운 디자인이랍니다^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : M(44-55),L(55반-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Áo Jeogori Họa Tiết Hoa Xinh Xắn
  • Giá bán : ₫371,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 잔잔하게 날아가는 듯한 꽃디자인으로 더욱 감성을 자극하는 패턴이에요 멋스러운 컬러감으로 따뜻하면서도 여성스러워 더욱 예쁜 아이랍니다^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : [M(44-55),L(55반-66)]
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Áo Jeogori Trắng Họa Tiết Hoa Bướm
  • Giá bán : ₫371,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 잔잔한 꽃패턴 속에 레드빛이 돌아 러블리하면서도 사랑스러운 한복을 연출하실 수 있어요~계절에 따라 다운된 스커트를 매치해도 좋구요 화사하게 밝은 컬러를 매치해도 러블리하게 스타일을 완성해드려요~
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : [M(44-55),L(55반-66)]
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Áo Jeogori Kẻ Sọc Trắng Ngà
  • Giá bán : ₫371,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 얇은 스트라이프 패턴으로 날씬하게 입을 수 있는 저고리에요. 심플하면서 소프트한 무드를 느낄 수 있어 패턴이 부담스러우신 분들께 추천해드려요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • 사이즈 : [M(44-55),L(55반-66)]
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Dây Đeo Hanbok Norigae
  • Giá bán : ₫173,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 단색으로 깔끔하면서도 포인트가 되어주는 노리개에요. 국화매듭모양으로 단아하게 연출되어주며, 옛 노리개처럼 크기가 크지않아서 생활한복에 착용하기 좋답니다. 치마의 색감과 매치하여 착용하기 좋아요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Áo Jeogori Trắng Họa Tiết Hoa Quỳnh
  • Giá bán : ₫371,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 차르륵 떨어지는 원단감과 감성톤에 색감으로 생활한복에 멋스러움을 더해주는 저고리에요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : M,L
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Áo Jeogori Vườn Hoa Xuân
  • Giá bán : ₫371,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 잔잔하게 둘러진 꽃패턴으로 은은하면서도 감성을 자극하는 아이랍니다,크지않는 꽃패턴과 핑크빛이 물들어져 더욱 여성스럽고 소프트하게 다가오는 저고리에요^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : M,L
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Áo Jeogori Vườn Hoa Sam
  • Giá bán : ₫371,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 은은이 비춰지는 원단감과 가벼움으로 편안하구요 컬러감이 믹스된 꽃패턴들로 잔잔하게 포인트를 안겨주어 생활한복에 대한 화사함을 안겨주는 아이랍니다^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : M,L
First Prev
 1. 1
 2. 2
 3. 3
Next Last


Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close