Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


124 sản phẩm được tìm thấy.

So Sánh Sản Phẩm
Tìm Nâng Cao

Tìm Kiếm

 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 마드닌꼬임이어링
  • Giá bán : ₫326,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리로 이지하게 착용하기 좋은 귀걸이에요! 꼬임 디자인으로 베이직하면서도 밋밋하지 않게 은은한 포인트가 되어주는 아이템이에요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 바토닝니트숄
  • Giá bán : ₫238,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 다양한 아이템에 이지하게 매치하기 좋은 니트숄 소개드려요! 어깨에 걸칠 수 있게 디자인되어 번거롭지 않게 니트, 가디건과 매치한것 처럼 연출된답니다 니트 소재로 보온력도 좋아 다가오는 가을, 겨울은 물론 봄 시즌까지 쭉 즐기기 좋은 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Tên sản phẩm : 린넨숏부츠
  • Giá bán : ₫1,716,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 다양하게 활용하기 좋은 여름 부츠 소개드려요! 린넨 소재로 통기성이 좋아 여름시즌은 물론 봄, 가을에도 즐기기 좋은 아이템이랍니다 유니크한 디자인으로 포인트아이템으로도 활용하기 좋아요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : 225-250
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 프라엘펄넥크리스
  • Giá bán : ₫720,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 페미닌한 무드를 살려주는 담수진주 넥크리스에요 일정하지 않은 크기의 펄로 유니크한 매력을 살려준 아이템이랍니다 초커스타일로 부담스럽지 않게 착용되며 다른 넥크리스와 레이어드에도 용이한 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 에스덴볼넥크리스
  • Giá bán : ₫418,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 살짝의 포인트가 되어주는 컬러볼 넥크리스에요! 얇은 실버, 골드 줄에 비비드한 컬러의 볼이 확실한 포인트가 되어준답니다
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 스퀘어레어부츠
  • Giá bán : ₫1,760,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리로 다양하게 활용가능한 부츠를 소개해 드려요! 유연한 레더소재와 매끈한 텍스쳐로 4계절 내내 착용이 가능하고 어떤 코디에도 다 잘어울린답니다:) 데일리하고 클래식 디자인으로 손이 자주갈 아이템으로 소장가치가 정말 높습니다 적극 추천드려요♡
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : 225-250
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 뉴디론스트랩샌들
  • Giá bán : ₫1,280,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리룩에 포인트로 활용하기 좋은 스트랩 샌들이에요! 스트랩으로 다양하게 연출할 수 있어 취향에 맞게 연출하기 좋답니다:) 부담스럽지 않은 5.5cm 통굽으로 평소 굽이 부담스러웠던 분들도 부담없이 편안하게 신을 수 있는 샌들이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : 230-250
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 솔튼비즈반지세트
  • Giá bán : ₫392,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리한 악세사리로 활용하기 좋은 반지 세트에요! 비즈 반지가 포인트가 되어주어 밋밋하지 않게 연출된답니다! 얇은 실반지 디자인으로 레이어링 하기 좋아 다른 반지들과도 매치해서 연출하기 좋은 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 비앙라인쇼퍼백
  • Giá bán : ₫748,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 베이직한 데일리백을 소개해 드려요! 가벼운 무게감과 적당한 사이즈로 부담없이 툭 들어주시기 좋은 아이템이에요! 베이직한 디테일이 어떤 코디에도 다 잘 어울리는 아이템으로 데일리 백으로 적극 추천 드립니다~!:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 로제아일렛숄더백
  • Giá bán : ₫748,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 모던한 무드를 느끼실수있는 백 아이템을 소개해 드려요! 오래되도록 즐기실 수 있는 안정적인 쉐입으로 멋스러운 무드를 한껏 UP!해준답니다:) 와이드하게 오픈 되는 넉넉한 지퍼 길이로 자유로운 수납에 용이하답니다^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 스퀘어라인라탄백
  • Giá bán : ₫460,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 썸머 시즌에 내츄럴한 무드를 연출해 줄 라탄백을 소개해 드려요! 아기자기한 크기에 넉넉한 수납공간으로 활용도를 높여주며, 라탄 짜임이 시각적으로도 쿨링감있게 연출해준답니다:) 썸머 시즌 어디든지 다양하게 연출하시기 좋아 강력 추천드립니다 ♥
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 팜레터링볼캡
  • Giá bán : ₫682,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 컬러배색이 되어주는 자수 레터링이 룩에 위트 있는 포인트가 되어 드려요:) 탄탄한 챙 라인이 흐물거림 없이 실루엣을 확실히 살려주어 너무 만족스러운 아이템이랍니다! 다양한 컬러 구성으로 어느 룩에나 다 잘어울리는 휘마템 으로 제격이랍니다 ♡
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
First Prev
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Next Last


Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close