Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


71 sản phẩm được tìm thấy.

So Sánh Sản Phẩm
Tìm Nâng Cao

Tìm Kiếm

 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 플루아펄이어링
  • Giá bán : ₫282,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 물방울 쉐입에 미니 사이즈로 과하지 않게 은은하게 페미닌한 무드를 살려주는 아이템이에요 부담스럽지 않은 사이즈로 데일리룩은 물론 오피스룩, 하객룩, 격식룩 등 다양한 룩에 두루두루 활용하기 좋은 이어링 이랍니다:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 무디즌볼캡
  • Giá bán : ₫458,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 피그먼트 소재감으로 빈티지한 무드를 살려준 아이템이랍니다 레터링으로 포인트를 주어 특별한 포인트 아이템 없이도 데일리한 포인트로 활용하기 좋은 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 셀프수선요술단추
  • Giá bán : ₫84,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 애매한 사이즈로 고민됐던 허리사이즈 ! 수선할 필요 없이 간단하게- 내 몸에 맞춘 듯한 사이즈로 변신! 누구나 쉽게 셀프 수선이 가능한 요술 단추에요♡
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 아이든버킷햇
  • Giá bán : ₫550,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 도톰한 코튼원단으로 지금 시즌은 물론 겨울, 봄 시즌까지 쭉 즐기기 좋은 아이템이랍니다 너무 퍼지지 않는 챙으로 페이스라인을 더욱 슬림해보이게 연출해주며 부담스럽지 않게 데일리로 활용하기 좋은 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 모아리본핀
  • Giá bán : ₫238,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 마드닌꼬임이어링
  • Giá bán : ₫326,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리로 이지하게 착용하기 좋은 귀걸이에요! 꼬임 디자인으로 베이직하면서도 밋밋하지 않게 은은한 포인트가 되어주는 아이템이에요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 프라엘펄넥크리스
  • Giá bán : ₫720,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 페미닌한 무드를 살려주는 담수진주 넥크리스에요 일정하지 않은 크기의 펄로 유니크한 매력을 살려준 아이템이랍니다 초커스타일로 부담스럽지 않게 착용되며 다른 넥크리스와 레이어드에도 용이한 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 에스덴볼넥크리스
  • Giá bán : ₫418,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 살짝의 포인트가 되어주는 컬러볼 넥크리스에요! 얇은 실버, 골드 줄에 비비드한 컬러의 볼이 확실한 포인트가 되어준답니다
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 솔튼비즈반지세트
  • Giá bán : ₫392,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리한 악세사리로 활용하기 좋은 반지 세트에요! 비즈 반지가 포인트가 되어주어 밋밋하지 않게 연출된답니다! 얇은 실반지 디자인으로 레이어링 하기 좋아 다른 반지들과도 매치해서 연출하기 좋은 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 로제아일렛숄더백
  • Giá bán : ₫748,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 모던한 무드를 느끼실수있는 백 아이템을 소개해 드려요! 오래되도록 즐기실 수 있는 안정적인 쉐입으로 멋스러운 무드를 한껏 UP!해준답니다:) 와이드하게 오픈 되는 넉넉한 지퍼 길이로 자유로운 수납에 용이하답니다^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 팜레터링볼캡
  • Giá bán : ₫682,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 컬러배색이 되어주는 자수 레터링이 룩에 위트 있는 포인트가 되어 드려요:) 탄탄한 챙 라인이 흐물거림 없이 실루엣을 확실히 살려주어 너무 만족스러운 아이템이랍니다! 다양한 컬러 구성으로 어느 룩에나 다 잘어울리는 휘마템 으로 제격이랍니다 ♡
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 40627 Kẹp Tóc Nơ Ribbon
  • Giá bán : ₫238,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 페미닌한 무드를 한층 끌어올려주는 리본핀이에요! 은은한 펄감이 있는 원단으로 제작되어 고급스러우면서 세련된 무드를 더해준답니다 데일리룩에 하나만 해줘도 페미닌한 무드가 살아나는 아이템이라 하나쯤 소장하시면 하객룩, 데일리룩에 다양하게 활용하기 좋아요 :)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F
First Prev
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Next Last


Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close