Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


BÁN CHẠY NHẤT

 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Chân Váy Mini Dáng Suông Raw Denim
  • Giá bán : ₫660,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 딥한 컬러의 생지 데님에 스티치를 포인트로 깔끔하게 스타일링 될 스커트에요. 짧지 않은 하프 기장으로 노출 부담이 적어 편안하게 착용하실 수 있답니다. 논스판의 탄탄한 데님 소재로 깔끔한 실루엣이 매력적이며, 군살을 커버해주어 슬림한 핏으로 스타일링돼요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Chân Váy Mini Dáng Dài Phối Thắt Lưng
  • Giá bán : ₫616,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 깔끔한 H라인으로 클래식한 무드로 스타일링 되는 스커트에요. 여유있는기장에 깊은 뒷트임으로 깔끔한 포인트와 동시에 활동성을 높여주었어요. 허리라인 핀턱을 잡아 실루엣을 잡아주며 탈부착 가능한 얇은 벨트로 센스있는 포인트를 더해주었답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 온리데님치마바지
  • Giá bán : ₫594,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 데님 원단의 편안한 무드의 치마바지를 소개해 드려요! 여성스러우며 편안하게 입을 수 있는 아이템이에요! 치마바지 디자인이라 미니 기장감임에도 전혀 부담 없이 데일리 하게 착용하실 수 있답니다:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 틴즈데님스커트
  • Giá bán : ₫620,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 딥한 데님 컬러로 무드있게 연출되는 스커트에요 :) 롱한 기장으로 체형커버를 도와주며 백라인 슬릿을 포인트와 동시에 활동성을 높여주었어요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L

HÀNG MỚI VỀ

 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Chân Váy Midi Ôm Co Dãn
  • Giá bán : ₫506,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 오직 엔비룩에서만 만나보실 수 있는 ENVYMADE 세상편한스커트에요. 탄력적인 신축성으로 미운살을 잡아주고, 편안한 착용감은 물론 늘어짐을 최소화한 소재로 오래도록 함께 하실 수 있는 아이템이랍니다. 군더더기 없이 깔끔한 디자인으로 유행에 구애받지 않아요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 코즌미니스커트
  • Giá bán : ₫392,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 스판이 좋은 원단으로 불편함 전혀없이 편안하게 입기 좋은 스커트랍니다! 베이직한 디자인으로 티셔츠, 니트, 셔츠, 가디건 등 어느 아이템에나 찰떡으로 매치되는 스커트에요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 덴드니벨트스커트
  • Giá bán : ₫506,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 세트구성인 벨트로 한번더 체형에 맞게 조절 할 수있고 플리츠 디자인으로 차분하면서 발랄한 무드를 주는 아이템이에요! 바지 안감으로 속옷 걱정없이 편안하게 입기 좋답니다 :)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 빌리븐치마바지
  • Giá bán : ₫594,000
  • Giới thiệu sản phẩm : 랩 디자인으로 여성스러운 무드를 연출해준답니다 겉감과 동일한 바지 안감으로 안정적으로 착용되는 스커트에요! 미니한 기장감으로 레그라인을 롱- 해보이게 연출해주어 어떤 상의랑 매치해도 전체적으로 길어보이는 효과를 준답니다!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát

146 sản phẩm được tìm thấy.

So Sánh Sản Phẩm
Tìm Nâng Cao

Tìm Kiếm

 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 스윗미니스커트
  • Giá bán : ₫580,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 러블리하고 걸리시한 스타일링을 완성시켜 줄 스커트에요♡ 와이드한 플리츠 주름으로 은은하게 퍼지는 실루엣이 다리라인을 날씬하게 보정해준답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 엘코튼스커트
  • Giá bán : ₫638,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 여성스러운 무드의 스커트를 소개해 드려요! 버튼 포인트와 포켓 디테일로 센스있고 케주얼한 포인트를 더했고요 은은하게 퍼지는 A라인 스커트와 이너 팬츠 디테일로 미니스커트 기장에도 부담스럽지 않은 착용감을 느끼실 수 있답니다:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 플로어스커트
  • Giá bán : ₫620,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 활동시 더욱 예쁘게 표현되는 실루엣이 매력적인 스커트에요. 여유있는 기장에 플레어 라인으로 완벽한 체형커버를 도와주며 뒷밴딩 디자인으로 사이즈에 구애없이 편안하게 착용돼요:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 플랫니트스커트
  • Giá bán : ₫594,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 플랫한 짜임으로 다양한 아이템에 군더더기 없이 깔끔하게 매치 될 니트 스커트에요 :)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 파니슨스커트
  • Giá bán : ₫594,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리한 무드로 입기 좋은 데님스커트 소개드려요! 탄탄한 원단감으로 오랜기간 변형 걱정없이 즐기기 좋답니다 베이직한 세미H라인으로 허리는 슬림하게 연출해주면서 레그라인은 롱-하고 슬림해보이게 연출해주는 스커트에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L,XL,XXL
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 머피드스커트
  • Giá bán : ₫920,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리로 즐겨입기 좋은 롱스커트에요 전체 밴딩으로 하루종일 착용시에도 편안한 착용감을 준답니다:) 탄탄한 코튼 원단으로 비침걱정을 줄여주었으며 변형걱정없이 오랜기간 입기 좋은 스커트에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 에밀린스커트
  • Giá bán : ₫638,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 살짝 여유있는 머메이드 핏으로 볼륨감 있는 핏감을 연출해주며 레그라인 미운살은 완벽하게 커버해준답니다 뒷밴딩 디테일로 편안한 착용감을 더해주었으며 안감이 있어 비침걱정 전혀없이 안정감 있게 입을 수 있답니다!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 브로즌스커트
  • Giá bán : ₫792,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 미니 기장감으로 레그라인은 롱-해보이게 연출해주면서 부담스럽지 않은 기장으로 편안하게 입기 좋답니다 속바지 안감이 있어 속바지 따로 입기 않아도 안정감있는 착용감을 선사해주는 아이템이에요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 아호튼스커트
  • Giá bán : ₫968,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 롱-한 기장감으로 레그라인 미운살은 완벽커버 해주며 레그라인을 길어보이게 연출해준답니다 뒷 슬릿으로 활동성까지 더해주었으니 하나쯤 소장하시면 데일리로 두루두루 손이 자주 갈 스커트랍니다♥
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 미니크자켓스커트세트
  • Giá bán : ₫1,320,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 자켓, 스커트 세트 구성으로 스타일링 걱정없이 예쁘게 ♡ 스탠다드한 핏의 테일러드 자켓과, 미니멀한 디자인으로 깔끔하게 매치하기 좋은 스커트로 데일리룩은 물론 격식있는 자리까지 클리어 해 줄 아이템이랍니다 :)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 틴즈데님스커트
  • Giá bán : ₫620,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 딥한 데님 컬러로 무드있게 연출되는 스커트에요 :) 롱한 기장으로 체형커버를 도와주며 백라인 슬릿을 포인트와 동시에 활동성을 높여주었어요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 코즌미니스커트
  • Giá bán : ₫392,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 스판이 좋은 원단으로 불편함 전혀없이 편안하게 입기 좋은 스커트랍니다! 베이직한 디자인으로 티셔츠, 니트, 셔츠, 가디건 등 어느 아이템에나 찰떡으로 매치되는 스커트에요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M
First Prev
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Next Last


Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close