Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


Trang Hiện Tại
 1. Trang Chủ
 2. ĐẦM

53 sản phẩm được tìm thấy.

So Sánh Sản Phẩm
Tìm Nâng Cao

Tìm Kiếm

 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Sơ Mi Dáng Dài Tay Bồng Nhún Eo
  • Giá bán : ₫836,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 길게 떨어지는 롱한 기장감으로 여성스러운 무드로 즐기기 좋은 원피스 소개해드려요! 탄탄한 코튼 소재로 제작되어 깔끔한 실루엣이 매력적인 아이템이에요 :) 심플한 카라 디자인에 허리라인 절개를 따라 핀턱을 잡아주어 바디쉐잎을 예쁘게 잡아준답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Sơ Mi Dài Dáng Chữ A
  • Giá bán : ₫748,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 길게 떨어지는 기장으로 여성스러운 무드로 즐기기 좋은 원피스에요. 드라이한 코튼소재로 한여름에도 쾌적하게 착용될 아이템이랍니다. 허리라인 절개를 더해 바디 밸런스를 예쁘게 잡아주며 탈부착 가능한 리본으로 부한 느낌없이 실루엣을 정돈시켜주어요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Liền Dáng Dài Cổ Vuông
  • Giá bán : ₫616,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 따뜻해지는 날씨에 포인트 주기 좋은 원피스에요! 스퀘어넥 디자인으로 쇄골과 목선을 드러내주어 여리여리하고 페미닌한 무드로 연출된답니다 :) 마감부분 배색컬러의 스티치를 포인트로 깔끔한 디테일을 더해주었으며, 롱한 기장으로 체형까지 완벽하게 커버해주어요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Hai Dây Xẻ Tà Trơn Màu
  • Giá bán : ₫528,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 찰랑한 텍스처로 시원하고 쾌적하게 착용하실 수 있으며 얇고 가벼워서 입은 듯 안 입은 듯 편안하구요 어깨 스트랩이 와이드해서 더욱 안정적인 착용감으로 입어진답니다 뒷면은 리본 스트링으로 포인트 있는 뒷모습을 연출하기 좋아요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Sơ Mi Dáng Dài Phối Đai Thắt
  • Giá bán : ₫704,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 바스락거리고 힘있는 코튼소재로 깔끔한 실루엣이 돋보이며 허리라인 조절가능한 버클 디테일로 핏을 잡아주었어요. 롱한 기장으로 부담없이 착용하실 수 있으며 화사한 컬러감으로 시즌과 잘 어울려 준답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Len Cộc Tay Cổ Bẻ Phối Cúc
  • Giá bán : ₫1,276,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 쫀쫀한 니트소재로 슬림하고 편하게 입어지며 배색된 카라 디자인과 단추 디테일로 편하게 착용하실 수 있어요. 적당한 두께감으로 간절기시즌 여름까지 착용하기 좋답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Liền Cổ Sơ Mi Phối Thắt Lưng
  • Giá bán : ₫616,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 봄 가을 시즌 단품으로 즐기기 좋은 원피스에요. 탈부착 가능한 벨트가 세트로 셔츠에 롱 스커트를 매치한 듯 세련된 무드를 완성시켜 주어요. 바스락 거리는 코튼 소재로 쾌적한 착용감을 드리며 여유있는 기장으로 체형을 커버 해 주어 편안하게 즐기실 수 있어요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Liền Xếp Ly Tay Bồng Cổ V
  • Giá bán : ₫616,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 스커트 부분의 잔잔한 플리츠 디테일이 포인트인 롱 원피스 입니다. 볼륨감 있는 퍼프 소매라인의 브이넥 네크라인으로 여리여리한 분위기를 살려주며 전체적인 쉬폰 소재와 플리츠 디테일이 더해져 좀더 하늘하늘한 여성스러움을 더욱 부각시켜드려요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Liền Tay Bồng Dáng Dài Chữ A
  • Giá bán : ₫616,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 은은하고 부드러운 페브릭으로 분위기를 살려주는 롱 원피스 입니다. 부드럽고 링클한 텍스처 원단에 바스트와 허리선에 2단으로 주름이 잡혀 포인트를 연출해드리구요 하늘하늘하고 적당히 고시감 있게 차르륵 떨어지는 소재라 더욱 고급스러운 무드가 연출된답니다
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Xòe Dáng Dài Tay Bồng Thắt Eo
  • Giá bán : ₫616,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 롱한 기장으로 체형커버를 도와주며 허리라인 뒤쪽으로 리본쉐잎이 완성되는 스트랩으로 핏을 깔끔하게 잡아주어요. 소매라인 셔링을 잡아주어 볼륨감있는 실루엣이 걸리쉬한 무드로 포인트 되어준답니다. 린넨느낌의 텍스쳐로 한여름까지 시원하게 스타일링 하실 수 있어요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Babydoll Cổ Tròn Dáng Xòe Xếp Ly
  • Giá bán : ₫748,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 간절기시즌 가볍게 쭉 즐겨입기 좋은 원피스에요. 탄탄한 100%코튼 원단으로 제작되었으며, 적당한 두께감이 더해져 플리츠 스커트 라인의 예쁜 실루엣을 살려주어요. 또한 미디 기장감에 원피스 안으로 안감이 더해져 부담없이 착용가능하답니다!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm hết hàng
  Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Đầm Liền Cổ V Nhún Ngực Họa Tiết Hoa Nhí
  • Giá bán : ₫682,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 페미닌한 셔링라인이 돋보이는 원피스에요. 자연스러운 롱 플레어 라인으로 체형을 커버해주어 부담없이 즐기기 좋은 아이템이랍니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
First Prev
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Next Last


Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close