Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


73 sản phẩm được tìm thấy.

So Sánh Sản Phẩm
Tìm Nâng Cao

Tìm Kiếm

 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : [ENVY MADE] 세상편한스판부츠컷슬랙스
  • Giá bán : ₫528,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 오직 엔비룩에서만 만나보실 수 있는 세상편한 슬랙스 소개해드립니다. 완벽한 핏과 편안한 착용감으로 많은 사랑을 받은 세상편한 슬랙스 시리즈의 NEW버전이 드디어 출시되었답니다! 기존에 반응이 좋았던 팬츠라인들의 장점을 모아 완성한 제품이예요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 세상편한더블핀턱슬랙스
  • Giá bán : ₫458,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 겨울시즌에도 포근하게 즐기기 좋은 슬랙스에요♡ 투핀턱 디테일로 트렌디한 무드를 살려주었으며 기계레직기로 주름을 살려주어 깔끔한 아웃핏을 연출해주어요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 세상따뜻한융기모팬츠
  • Giá bán : ₫560,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 한겨울까지 쭉- 즐기기 좋은 팬츠에요! 안감에 융기모를 더해주어 지금 시즌은 물론 한겨울에도 따뜻하게 즐기기 좋은 아이템이랍니다 허리 전체밴딩에 신축성 있는 소재감으로 하루종일 착용에도 편안한 착용감을 선사해준답니다
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66),L(77-88)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 세상편한피그먼트워싱팬츠
  • Giá bán : ₫840,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 내추럴한 컬러감이 매력적인 팬츠에요♡ 논스판의 탄탄하고 드라이한 소재로 깔끔한 실루엣이 돋보이며, 오직 엔비룩에서만 만나보실 수 있는 컬러로 센스있는 스타일링을 완성 하실 수 있답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L
 • Tên sản phẩm : 세상편한윈터핀턱슬랙스
  • Giá bán : ₫680,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 디자인부터 실용성까지 모두 챙긴 세상편한시리즈 F/W VER. 슬랙스 소개해드려요 :) 시즌과 잘 어울리는 무드있는 컬러감으로 분위기있는 스타일링을 도와줄 아이템이랍니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : Quần Jean Co Dãn Xanh Denim Cơ Bản
  • Giá bán : ₫415,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : ★주문폭주★사방스판라인에 데님팬츠에요 슬림한 일자라인에 전제척인 컬러워싱이 들어가 빈티지하면서도 데일리한 스타일링을 할 수 있는 팬츠에요 허리에는 밴드처리로 편한 착용감을 도와드리구요 깔끔한 핏라인으로 누구나 소화할 수 있어요:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L,XL
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 복사-Quần Jean Co Dãn Xanh Denim Cơ Bản
  • Giá bán : ₫415,800
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : ★주문폭주★사방스판라인에 데님팬츠에요 슬림한 일자라인에 전제척인 컬러워싱이 들어가 빈티지하면서도 데일리한 스타일링을 할 수 있는 팬츠에요 허리에는 밴드처리로 편한 착용감을 도와드리구요 깔끔한 핏라인으로 누구나 소화할 수 있어요:)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L,XL
 • Tên sản phẩm : 세상편한와이드핀턱슬랙스
  • Giá bán : ₫840,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 세련된 무드의 세상편한 신상 슬랙스 소개드려요! 원핀턱 디자인에 와이드핏감으로 레그라인 미운살은 완벽하게 커버해주며 살짝 가미된 스판감으로 편안한 착용감을 선사해주는 슬랙스에요 :)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L,XL
 • Tên sản phẩm : 세상편한싱글핀턱슬랙스
  • Giá bán : ₫858,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 엔비룩만의 세상편한 원핀턱 슬랙스 소개드려요! 톡톡하면서 도톰한 원단감으로 레그라인을 탄탄하게 정리해주며 핀턱 디테일로 미운살은 완벽하게 커버해준답니다 노밴딩으로 깔끔하면서 안정감 있는 핏감을 연출해주는 슬랙스에요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L,XL
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 세상편한와이드슬랙스
  • Giá bán : ₫792,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 깔끔하게 떨어지는 핏 감이 군더더기 없는 아웃핏을 만들어주며 하이웨이스트 라인에 와이드 한 실루엣과 롱한 기장감으로 다리가 길어 보이고 안정적인 트랜디한 무드의 아웃핏을 만들어 드린답니다^^데일리 하게 어떤 룩에도 다 스며드는 아이템으로 적극 추천드립니다
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L,XL
 • Tên sản phẩm : 세상편한부츠컷슬랙스
  • Giá bán : ₫814,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 숏, 롱 기장 구성으로 시즌에 맞는 원단 컬러와 데일리 컬러로 소개해 드려요! 다양한 구성으로 선보여 멋스러운 코디를 연출하실수 있답니다! 취향에 구애받지 않고 즐기기 좋아 컬러별 소장도 강력 추천드려요^^
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L,XL
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 세상편한무드핀턱슬랙스
  • Giá bán : ₫760,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 엔비룩의 베이직 핀턱 슬랙스를 소개해 드려요^^ 언제 꺼내 입어도 모던하고 클래식하게 즐기기 좋은 디자인으로 핀턱 디테일이 룩에 포인트 요소가 되어드린답니다 :)
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : S,M,L,XL
First Prev
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Next Last


Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close