Xem Tất Cả Danh Mục

Xem Thêm


146 sản phẩm được tìm thấy.

So Sánh Sản Phẩm
Tìm Nâng Cao

Tìm Kiếm

 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 컬러레터반팔티셔츠
  • Giá bán : ₫308,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 데일리로 즐기기 좋은 베이직한 티셔츠에요 배색 레터링을 넣어주어 밋밋하지 않게 캐주얼한 포인트를 살려주었어요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 레터링라운드티셔츠
  • Giá bán : ₫238,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 컬러 레터링이 포인트 되어주며 편안하게 즐기기 좋은 반팔 티셔츠에요. 라운드 네크라인과 적당히 박시한 품으로 안정감 있게 착용되며 군살을 커버해 줘 오랜 시간 착용에도 부담 없이 활동하실 수 있어요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 플리츠반목티셔츠
  • Giá bán : ₫440,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 별다른 아우터 없이 단품 하나만 착용해도 룩의 완성도 높은 우아한 실루엣을 가진 아이템이에요 답답하지 않게 올라오는 반목 디자인으로 데님과는 여성스러우면서 캐주얼하게, 슬랙스와 매치하면 페미닌한 분위기라 하객룩이나 격식이 필요한 자리에 추천해 드립니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 자수캡티셔츠
  • Giá bán : ₫480,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 지금부터 여름, 가을까지 쭉 즐기기 좋은 캡 티셔츠에요! 네크 라인 아래 자수 로고 디테일이 고급스러우면서 은은한 포인트가 되어준답니다. 캡소매 디자인으로 소매 군살을 자연스럽게 가려주어 슬림하게 연출해주며 세련된 무드로 완성해주어요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Sản phẩm đề xuất
  Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 여리핏오프숄더티셔츠
  • Giá bán : ₫198,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 세련된 무드로 즐기기 좋은 오프숄더 티셔츠 소개드려요. 골지 패턴으로 바디라인을 슬림하게 그리고 안정감 있게 잡아주며 자연스럽게 바디라인을 보정해주어요. 쇄골과 어깨라인이 드러나 여리하면서 페미닌한 무드를 완성해준답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-55)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 쏠트나시세트
  • Giá bán : ₫418,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 유니크한 디자인의 볼레로 세트를 소개해 드려요 볼레로 디자인이 다양한 이너 아이템 위에 크롭 된 포인트 니트로 레이어드하기 좋으며 세트로 입었을 시에 트렌디하며 매력적인 포인트를 주는 상의 아이템이랍니다^^♡
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 루즈온티셔츠
  • Giá bán : ₫358,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 활용도 높게 코디하기 좋은 레이어드 티셔츠를 소개해 드려요^^ 라운드 넥 라인으로 군더더기 없이 깔끔한 디자인으로 드롭된 숄더 라인으로 상체 라인을 여리여리하게 보정해 드립니다!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 로엠티셔츠
  • Giá bán : ₫580,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 다양한 무드에 어울리는 스퀘어 티셔츠를 소개해 드려요^^ 와이드 한 스퀘어 넥 디자인으로 여성스러운 실루엣으로 밋밋하지 않은 포인트를 더했어요!
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 비젠티셔츠
  • Giá bán : ₫298,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 포인트가 되어주는 긴팔 티셔츠를 소개해 드려요! 물결무늬의 디테일로 트렌디하며 캐주얼한 무드를 더해준 아이템으로 심심하지 않은 룩을 연출하시기에 용이해요
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 리밍워머폴라티
  • Giá bán : ₫238,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 소매라인 손가락을 걸수있는 워머 디자인으로 여성스러운 포인트가 되어줄 폴라 티셔츠에요. 소프트한 소재에 신축성을 더해 네크라인을 충분히 잡아주지만 반폴라 디자인으로 답답함 없이 편안하고 따뜻하게 착용하실 수 있답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 디어웨이브티
  • Giá bán : ₫298,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 절개라인을 따라 웨이브 지는 센스있는 디테일이 돋보이는 티셔츠에요. 찰랑이고 신축성 좋은 소재로 슬림한 실루엣으로 연출되며, 편안한 착용감을 드려요.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
 • Thêm vào giỏ hàng Phóng to hình ảnh sản phẩm
  Tên sản phẩm : 에크니골지티
  • Giá bán : ₫392,000
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 군더더기 없이 깔끔한 라운드넥 디자인에 잔잔한 골지 소재로 이지하게 스타일링 하기 좋은 아이템이에요. 찰랑이고 어느정도 무게감 있는 소재로 착용시 바디라인을 따라 흐르는 듯한 핏이 여리여리한 무드를 완성시켜준답니다.
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Vận chuyển trong nước/quốc tế : Vận chuyển quốc tế
  • Phí vận chuyển : ₫300,000
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Màu sản phẩm :
  • 사이즈 : F(44-66)
First Prev
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
Next Last


Giỏ Hàng 0 Sản phẩm

Top


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close